Bài 73 trang 154 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 154)

Bài 73 (trang 154 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình sau:

Câu trả lời:

a) Tập nghiệm T = (- ∞; -3][13;+∞)

b) Tập nghiệm T=(-∞;-2]

c) Tập nghiệm t =[-5;-1)∪(1;+∞)[-5;-1)∪(1;+∞)[-5;-1)∪(1;+∞)[-5;-1)∪(1;+∞)


Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 73 trang 154 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 73 trang 154 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 73 trang 154 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 73 trang 154 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 154)

Bài 73 (trang 154 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình sau:

Câu trả lời:

a) Tập nghiệm T = (- ∞; -3][13;+∞)

b) Tập nghiệm T=(-∞;-2]

c) Tập nghiệm t =[-5;-1)∪(1;+∞)[-5;-1)∪(1;+∞)[-5;-1)∪(1;+∞)[-5;-1)∪(1;+∞)


Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận