Bài 70 trang 154 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 154)

Bài 70 (trang 154 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình sau:

a) | x2-5x + 4 | ≤x2+ 6x + 5

b) 4x2+ 4x- | 2x + 1 | ≥5

Câu trả lời:

a) Bộ thí nghiệm: [-1/11;+∞)

b) Tập nghiệm : (-∞;-2] [1;+∞)[1;+∞)[1;+∞)[1;+∞)


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 70 trang 154 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 70 trang 154 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 70 trang 154 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 70 trang 154 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 154)

Bài 70 (trang 154 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình sau:

a) | x2-5x + 4 | ≤x2+ 6x + 5

b) 4x2+ 4x- | 2x + 1 | ≥5

Câu trả lời:

a) Bộ thí nghiệm: [-1/11;+∞)

b) Tập nghiệm : (-∞;-2] [1;+∞)[1;+∞)[1;+∞)[1;+∞)


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận