Bài 7 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 7 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Với số liệu ở bài 6, véc tơ vận tốc tức thời của viên bi lúc rời bàn là?

A. 4,28 m / s;

B. 3 m / s

C. 12 m / s;

D. 6 m / s

Câu trả lời
– Chọn phương án B.


– Vận dụng cho công thức tầm xa.

Vận tốc của viên bi lúc rời bàn là:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 7 trang 88 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 7 trang 88 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 7 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 7 trang 88 SGK Vật Lý 10 -

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 7 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Với số liệu ở bài 6, véc tơ vận tốc tức thời của viên bi lúc rời bàn là?

A. 4,28 m / s;

B. 3 m / s

C. 12 m / s;

D. 6 m / s

Câu trả lời
- Chọn phương án B.


- Vận dụng cho công thức tầm xa.

Vận tốc của viên bi lúc rời bàn là:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Cách tính hợp lực của 2 lực đồng quy

Viết một bình luận