Bài 7 trang 83 SGK Vật Lý 10

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 7 (trang 83 SGK Vật Lý 10)

Giảng giải các chuyển động sau bằng chuyển động li tâm:

a) Cho rau đã rửa sạch vào rổ rồi lắc một lúc cho rau ráo nước.

b) Giỏ đựng đồ giặt của máy giặt có nhiều lỗ nhỏ trên thành xung quanh (Hình 14.8). Ở thời đoạn vắt, van xả mở ra và thùng quay nhanh chóng để xả quần áo.

Câu trả lời

a) Lúc rắc rau, nước và rau chuyển động theo hình vòng cung. Nếu vung nhanh, lực liên kết giữa nước và rau sẽ nhỏ hơn lực hướng tâm cần thiết. Mặt khác, rau sẽ bị rổ giữ lại nên các giọt nước bị trôi đi.


b) Lúc lồng giặt quay nhanh, lực liên kết giữa nước và một số nhỏ hơn lực hướng tâm cần thiết, lúc đó nước sẽ tách khỏi vải và bắn ra ngoài qua lỗ của lồng giặt.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 7 trang 83 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 7 trang 83 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 7 trang 83 SGK Vật Lý 10

Bài 7 trang 83 SGK Vật Lý 10 -

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 7 (trang 83 SGK Vật Lý 10)

Giảng giải các chuyển động sau bằng chuyển động li tâm:

a) Cho rau đã rửa sạch vào rổ rồi lắc một lúc cho rau ráo nước.

b) Giỏ đựng đồ giặt của máy giặt có nhiều lỗ nhỏ trên thành xung quanh (Hình 14.8). Ở thời đoạn vắt, van xả mở ra và thùng quay nhanh chóng để xả quần áo.

Câu trả lời

a) Lúc rắc rau, nước và rau chuyển động theo hình vòng cung. Nếu vung nhanh, lực liên kết giữa nước và rau sẽ nhỏ hơn lực hướng tâm cần thiết. Mặt khác, rau sẽ bị rổ giữ lại nên các giọt nước bị trôi đi.


b) Lúc lồng giặt quay nhanh, lực liên kết giữa nước và một số nhỏ hơn lực hướng tâm cần thiết, lúc đó nước sẽ tách khỏi vải và bắn ra ngoài qua lỗ của lồng giặt.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận