Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10

Bài 13: Ma sát

Bài 7 (trang 79 SGK Vật Lý 10)

Một vận động viên khúc côn cầu dùng gậy đánh vào một quả bóng để nó có véc tơ vận tốc tức thời ban sơ là 10 m / s. Hệ số ma sát trượt giữa bi và băng là 0,10. Lấy g = 9,8 m / s2. Quả cầu đi được bao nhiêu mét trước lúc ngừng lại?

A. 39 m;

B. 45 m

C. 51 m;

D. 57 m.

Câu trả lời


– Chọn phương án C.

– Chọn chiều chuyển động của quả cầu là chiều dương.

Vận dụng định luật II Newton ta có:

Chiếu (∗) lên phương chuyển động ta có:

-Fbệnh đa xơ cứng = ma ⇒ -μmg = ma ⇒ a = -μg = -0,1. 9,8 = -0,98 (m / s)

Quãng đường quả bóng lăn được là:


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10

Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10 -

Bài 13: Ma sát

Bài 7 (trang 79 SGK Vật Lý 10)

Một vận động viên khúc côn cầu dùng gậy đánh vào một quả bóng để nó có véc tơ vận tốc tức thời ban sơ là 10 m / s. Hệ số ma sát trượt giữa bi và băng là 0,10. Lấy g = 9,8 m / s2. Quả cầu đi được bao nhiêu mét trước lúc ngừng lại?

A. 39 m;

B. 45 m

C. 51 m;

D. 57 m.

Câu trả lời


- Chọn phương án C.

- Chọn chiều chuyển động của quả cầu là chiều dương.

Vận dụng định luật II Newton ta có:

Chiếu (∗) lên phương chuyển động ta có:

-Fbệnh đa xơ cứng = ma ⇒ -μmg = ma ⇒ a = -μg = -0,1. 9,8 = -0,98 (m / s)

Quãng đường quả bóng lăn được là:


Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận