Bài 7 trang 79 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 17: Lực thu hút

Bài 7 (trang 79 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Ở độ cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất? Cho bán kính trái đất là R = 6400km.

Câu trả lời:

Gọi h là độ cao nhưng gia tốc rơi tự do g bằng nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 7 trang 79 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Bài 7 trang 79 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 7 trang 79 sgk Vật lý 10 tăng lên

Bài 7 trang 79 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 17: Lực thu hút

Bài 7 (trang 79 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Ở độ cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất? Cho bán kính trái đất là R = 6400km.

Câu trả lời:

Gọi h là độ cao nhưng gia tốc rơi tự do g bằng nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận