Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 3

Bài 7 (trang 70 SGK Đại số 10)

Giải hệ phương trình

Câu trả lời

một)


Nhân phương trình (1) với 2 rồi cộng phương trình (2) và nhân phương trình (3) với 4 và cộng phương trình (2) để được:


Giải Toán 10: Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

b)

Giải Toán 10: Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Nhân phương trình (2) với 2 rồi cộng phương trình (1) và cộng phương trình (2) với phương trình (3) ta được:

Giải Toán 10: Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Giải hệ phương trình trên ta được

Giải Toán 10: Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 3

Bài 7 (trang 70 SGK Đại số 10)

Giải hệ phương trình

Câu trả lời

một)


Nhân phương trình (1) với 2 rồi cộng phương trình (2) và nhân phương trình (3) với 4 và cộng phương trình (2) để được:


Giải Toán 10: Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

b)

Giải Toán 10: Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Nhân phương trình (2) với 2 rồi cộng phương trình (1) và cộng phương trình (2) với phương trình (3) ta được:

Giải Toán 10: Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Giải hệ phương trình trên ta được

Giải Toán 10: Bài 7 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận