Bài 7 trang 58 SGK Vật Lý 10

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Bài 7 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Phân tích lực

 1. FTrước hết= F2= F
 2. FTrước hết= F2= F / 2
 3. FTrước hết= F2= 1,15F
 4. FTrước hết= F2= 0,58F

Câu trả lời


Vận dụng quy tắc hình bình hành: Từ đỉnh của vectơ F kẻ các đoạn thẳng song song với hai phương tuần tự là OA và OB, ta được vectơ FTrước hết trên OA và F2 trên OB sao cho

Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 7 trang 58 SGK Vật Lí 10 | Giải bài tập Vật lý 10

Hình bình hành có một đường chéo cũng là tia phân giác của một góc nên nó là hình thoi.

Xuất phát: FTrước hết = F2

Một lần nữa có:

Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 7 trang 58 SGK Vật Lí 10 | Giải bài tập Vật lý 10
Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 7 trang 58 SGK Vật Lí 10 | Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 7 trang 58 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 7 trang 58 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 7 trang 58 SGK Vật Lý 10

Bài 7 trang 58 SGK Vật Lý 10 -

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Bài 7 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Phân tích lực

 1. FTrước hết= F2= F
 2. FTrước hết= F2= F / 2
 3. FTrước hết= F2= 1,15F
 4. FTrước hết= F2= 0,58F

Câu trả lời


Vận dụng quy tắc hình bình hành: Từ đỉnh của vectơ F kẻ các đoạn thẳng song song với hai phương tuần tự là OA và OB, ta được vectơ FTrước hết trên OA và F2 trên OB sao cho

Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 7 trang 58 SGK Vật Lí 10 | Giải bài tập Vật lý 10

Hình bình hành có một đường chéo cũng là tia phân giác của một góc nên nó là hình thoi.

Xuất phát: FTrước hết = F2

Một lần nữa có:

Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 7 trang 58 SGK Vật Lí 10 | Giải bài tập Vật lý 10
Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 7 trang 58 SGK Vật Lí 10 | Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận