Bài 7 trang 54 SGK Vật Lý 11

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 7 (trang 54 SGK Vật Lý 11)

Nguồn điện có emf là 3V và điện trở trong là 2 Ω. Mắc song song hai đèn điện giống nhau có cùng điện trở 6 Ω vào hai đầu của nguồn điện này.

a) Tính công suất tiêu thụ của mỗi đèn điện.

b) Nếu bớt đi một đèn điện thì đèn điện còn lại sáng hơn hoặc yếu hơn trước.

Câu trả lời

a) Điện trở tương đương của mạch ngoài là RTrước hết= 3 Ω.

Dòng điện mạch chính là ITrước hết = 0,6 A.


Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn điện là I.dd1= 0,3A. Do đó, công suất tiêu thụ của mỗi đèn điện là

PD = RẺTrước hết. TôiD2= 6.0,32= 0,54W.

b) Lúc bỏ bớt một đèn điện thì điện trở mạch ngoài R2= 6 và cường độ dòng điện chạy qua đèn Id2= 0,375A nên đèn điện sáng hơn trước.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 7 trang 54 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 7 trang 54 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 7 trang 54 SGK Vật Lý 11

Bài 7 trang 54 SGK Vật Lý 11 -

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 7 (trang 54 SGK Vật Lý 11)

Nguồn điện có emf là 3V và điện trở trong là 2 Ω. Mắc song song hai đèn điện giống nhau có cùng điện trở 6 Ω vào hai đầu của nguồn điện này.

a) Tính công suất tiêu thụ của mỗi đèn điện.

b) Nếu bớt đi một đèn điện thì đèn điện còn lại sáng hơn hoặc yếu hơn trước.

Câu trả lời

a) Điện trở tương đương của mạch ngoài là RTrước hết= 3 Ω.

Dòng điện mạch chính là ITrước hết = 0,6 A.


Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn điện là I.dd1= 0,3A. Do đó, công suất tiêu thụ của mỗi đèn điện là

PD = RẺTrước hết. TôiD2= 6.0,32= 0,54W.

b) Lúc bỏ bớt một đèn điện thì điện trở mạch ngoài R2= 6 và cường độ dòng điện chạy qua đèn Id2= 0,375A nên đèn điện sáng hơn trước.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận