Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11

Giải phương trình f ‘(x) = 0, biết rằng:

Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Sử dụng bảng đạo hàm cơ bản và các quy tắc tính đạo hàm, tính đạo hàm của hàm số, sau đó giải phương trình lượng giác. Phương pháp giải phương trình dạng asinx + bcosx = c. Chia cả hai bên bằng


b) Sử dụng mối quan hệ của phần bù, phần bù, hơn kém nhau, hơn kém nhau / 2 và giải các phương trình lượng giác cơ bản


một)

Giải Toán 11: Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

b)

Giải Toán 11: Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11

Video về: Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11

Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11 -

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11

Giải phương trình f '(x) = 0, biết rằng:

Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Sử dụng bảng đạo hàm cơ bản và các quy tắc tính đạo hàm, tính đạo hàm của hàm số, sau đó giải phương trình lượng giác. Phương pháp giải phương trình dạng asinx + bcosx = c. Chia cả hai bên bằng


b) Sử dụng mối quan hệ của phần bù, phần bù, hơn kém nhau, hơn kém nhau / 2 và giải các phương trình lượng giác cơ bản


một)

Giải Toán 11: Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

b)

Giải Toán 11: Bài 7 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận