Bài 7 trang 169 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 169)

Bài 7 (trang 169 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một cuộc khảo sát với 50 thợ chụp ảnh nhiều năm kinh nghiệm đã được hỏi, “Bạn đã sử dụng bao nhiêu phim trong tháng trước?” Kết quả thu được như sau: 5; 3; 3; Trước hết; 4; 3; 4; 3; 6; số 8; 4; 5; 3; 4; 2; 4; Số 7; 6; 5; Số 9; 6; 6; 6; Số 7; 0; 11; 3; thứ mười hai; 4; Số 7; 14; 0; 2; 4; 4; 3; 5; 15; 0; mười; 4; 5; 2; 3; 5; Trước hết; số 8; thứ mười hai; mười.

a) Tín hiệu của đơn vị cần thăm dò ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số của lớp, với lớp trước tiên là phân [0;2]tiếp theo là lớp [3;5]… lớp cuối cùng là [15;17].

c) Biểu đồ biểu đồ của tần số dạng thanh

Câu trả lời:

a) Đơn vị thăm dò: Thợ chụp ảnh nghiệp dư


Kí hiệu: Số phim nhưng một thợ chụp ảnh sử dụng trong một tháng.

b) Bảng tần số phân lớp.

c) Biểu đồ thanh tần số:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 7 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 7 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 7 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 7 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 169)

Bài 7 (trang 169 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một cuộc khảo sát với 50 thợ chụp ảnh nhiều năm kinh nghiệm đã được hỏi, "Bạn đã sử dụng bao nhiêu phim trong tháng trước?" Kết quả thu được như sau: 5; 3; 3; Trước hết; 4; 3; 4; 3; 6; số 8; 4; 5; 3; 4; 2; 4; Số 7; 6; 5; Số 9; 6; 6; 6; Số 7; 0; 11; 3; thứ mười hai; 4; Số 7; 14; 0; 2; 4; 4; 3; 5; 15; 0; mười; 4; 5; 2; 3; 5; Trước hết; số 8; thứ mười hai; mười.

a) Tín hiệu của đơn vị cần thăm dò ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số của lớp, với lớp trước tiên là phân [0;2]tiếp theo là lớp [3;5]... lớp cuối cùng là [15;17].

c) Biểu đồ biểu đồ của tần số dạng thanh

Câu trả lời:

a) Đơn vị thăm dò: Thợ chụp ảnh nghiệp dư


Kí hiệu: Số phim nhưng một thợ chụp ảnh sử dụng trong một tháng.

b) Bảng tần số phân lớp.

c) Biểu đồ thanh tần số:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận