Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Một thấu kính tụ hội có tiêu cự f. Gọi d và d ‘tuần tự là khoảng cách từ vật thật AB và ảnh A’B’ của nó tới quang tâm O của thấu kính.


Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Sử dụng công thức Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11


b) Sử dụng quy tắc để tìm giới hạn của thương.

a) Một thấu kính tụ hội có tiêu cự f

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

b)

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB dịch chuyển về phía tiêu điểm F sao cho d luôn lớn hơn f thì ảnh của nó dần tới chiều dương vô cực.

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB dịch chuyển về phía tiêu điểm F sao cho d luôn nhỏ hơn f thì ảnh của nó dần tới âm vô cực.

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB ở xa thấu kính vô cực thì ảnh của nó nằm ngay trên tiêu diện (mặt phẳng)

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Video về: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 -

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Một thấu kính tụ hội có tiêu cự f. Gọi d và d 'tuần tự là khoảng cách từ vật thật AB và ảnh A'B' của nó tới quang tâm O của thấu kính.


Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Sử dụng công thức Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11


b) Sử dụng quy tắc để tìm giới hạn của thương.

a) Một thấu kính tụ hội có tiêu cự f

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

b)

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB dịch chuyển về phía tiêu điểm F sao cho d luôn lớn hơn f thì ảnh của nó dần tới chiều dương vô cực.

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB dịch chuyển về phía tiêu điểm F sao cho d luôn nhỏ hơn f thì ảnh của nó dần tới âm vô cực.

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB ở xa thấu kính vô cực thì ảnh của nó nằm ngay trên tiêu diện (mặt phẳng)

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận