Bài 68 trang 95 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Câu hỏi và bài tập chương 2

Bài 68 (trang 95 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Một nhóm 7 người gồm 4 nam và 3 nữ. Chọn tình cờ 3 người. Gọi X là số phụ nữ trong số ba người được chọn

a) Lập bảng phân phối xác suất của X

b) Tính E (X), V (X) xác thực tới hàng phần trăm

Câu trả lời:

Một nhóm 7 người gồm 4 nam và 3 nữ. Chọn tình cờ 3 người

a) X là biến tình cờ rời rạc nhận các trị giá trong tập {0,1,2,3}


Chúng ta có | Ω | = C37 = 35 phần tử.

  • Trong 3 người được chọn ko có nữ (X = 0) nào bị C34= 4 cách

⇒ P (X = 0) = 4/35

  • Trong 3 người được chọn có 1 nữ (X = 1) mắc CTrước nhất324= 18 cách

⇒ P (X = 1) = 18/35

  • Trong 3 người được chọn có 2 nữ (X = 2) mắc C23Trước nhất4= 12 cách

⇒ P (X = 2) = 12/35

  • Trong 3 người được chọn có 3 nữ (X = 3) có 1 cách

⇒ P (X = 3) = 1/35

Chúng ta có bảng phân phối xác suất sau:

X

Trước nhất

2

3

P

4/35

18/35

12/35

1/35

b) Vận dụng công thức tính kỳ vọng và phương sai, ta có:

E (X) = 9/7; V (X) 0,49

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 68 trang 95 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 68 trang 95 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 68 trang 95 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 68 trang 95 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Câu hỏi và bài tập chương 2

Bài 68 (trang 95 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Một nhóm 7 người gồm 4 nam và 3 nữ. Chọn tình cờ 3 người. Gọi X là số phụ nữ trong số ba người được chọn

a) Lập bảng phân phối xác suất của X

b) Tính E (X), V (X) xác thực tới hàng phần trăm

Câu trả lời:

Một nhóm 7 người gồm 4 nam và 3 nữ. Chọn tình cờ 3 người

a) X là biến tình cờ rời rạc nhận các trị giá trong tập {0,1,2,3}


Chúng ta có | Ω | = C37 = 35 phần tử.

  • Trong 3 người được chọn ko có nữ (X = 0) nào bị C34= 4 cách

⇒ P (X = 0) = 4/35

  • Trong 3 người được chọn có 1 nữ (X = 1) mắc CTrước nhất324= 18 cách

⇒ P (X = 1) = 18/35

  • Trong 3 người được chọn có 2 nữ (X = 2) mắc C23Trước nhất4= 12 cách

⇒ P (X = 2) = 12/35

  • Trong 3 người được chọn có 3 nữ (X = 3) có 1 cách

⇒ P (X = 3) = 1/35

Chúng ta có bảng phân phối xác suất sau:

X

Trước nhất

2

3

P

4/35

18/35

12/35

1/35

b) Vận dụng công thức tính kỳ vọng và phương sai, ta có:

E (X) = 9/7; V (X) 0,49

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận