Bài 66 trang 151 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 8: Một số phương trình, bất phương trình quy về bậc hai

Bài 66 (trang 151 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải phương trình sau:

Câu trả lời:

a) Phương trình đã cho:


b) Đáp số: x = 16


c) Đáp số: x = -1 ± √2

d) Đặt y = √ (x2+ 3x + 2), y≥0 ta được phương trình:

y = y2-6 năm2-y-6 = 0

Với y = 3 theo cách ta có:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 66 trang 151 SGK Đại số 10 nâng cao

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 66 trang 151 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 66 trang 151 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 66 trang 151 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 66 trang 151 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 8: Một số phương trình, bất phương trình quy về bậc hai

Bài 66 (trang 151 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải phương trình sau:

Câu trả lời:

a) Phương trình đã cho:


b) Đáp số: x = 16


c) Đáp số: x = -1 ± √2

d) Đặt y = √ (x2+ 3x + 2), y≥0 ta được phương trình:

y = y2-6 năm2-y-6 = 0

Với y = 3 theo cách ta có:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 66 trang 151 SGK Đại số 10 nâng cao

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận