Bài 65 trang 151 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 8: Một số phương trình, bất phương trình quy về bậc hai

Bài 65 (trang 151 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) | x2-5x + 5 | = x2+ 6x + 5

b) | x-1 | = 2x-1

c) | -x2+ x-1 | ≤2x + 5

d) | x2-x | ≤ | x2-1 |

Câu trả lời:


a) Chúng tôi có:

Trường hợp 1: nếu x∈ (-∞; 1][4; + ∞) thì phương trình đã cho tương đương với phương trình:

x2-5x + 4=x2 + 6x + 5 ⇒11x=-1 ⇒x=-1/11 (thỏa mãn)

Trường hợp 2: Nếu x∈(1;4) thì phương trình đã cho

⇒-x2 + 5x-4=x2 + 6x + 5

⇒2x2 + x + 9=0 (phương trình này vô nghiệm)

Tóm lại tập nghiệm của phương trình đã cho T={-1/11}

b) Đáp số: x=2/3

c) Ta có: -x2+ x-1=-(x2-x + 1)


Vậy bất phương trình đã cho ⇒x2-x + 1 ≤ 2x + 5

⇒x2-3x-4≤0⇒ -1 ≤ x ≤ 4

Vậy nghiện của bất phương trình : T=[-1;4]

d) Đáp số: Tập nghiệm T = (- ∞; -1/2)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên |

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 65 trang 151 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 65 trang 151 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 65 trang 151 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 65 trang 151 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 8: Một số phương trình, bất phương trình quy về bậc hai

Bài 65 (trang 151 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) | x2-5x + 5 | = x2+ 6x + 5

b) | x-1 | = 2x-1

c) | -x2+ x-1 | ≤2x + 5

d) | x2-x | ≤ | x2-1 |

Câu trả lời:


a) Chúng tôi có:

Trường hợp 1: nếu x∈ (-∞; 1][4; + ∞) thì phương trình đã cho tương đương với phương trình:

x2-5x + 4=x2 + 6x + 5 ⇒11x=-1 ⇒x=-1/11 (thỏa mãn)

Trường hợp 2: Nếu x∈(1;4) thì phương trình đã cho

⇒-x2 + 5x-4=x2 + 6x + 5

⇒2x2 + x + 9=0 (phương trình này vô nghiệm)

Tóm lại tập nghiệm của phương trình đã cho T={-1/11}

b) Đáp số: x=2/3

c) Ta có: -x2+ x-1=-(x2-x + 1)


Vậy bất phương trình đã cho ⇒x2-x + 1 ≤ 2x + 5

⇒x2-3x-4≤0⇒ -1 ≤ x ≤ 4

Vậy nghiện của bất phương trình : T=[-1;4]

d) Đáp số: Tập nghiệm T = (- ∞; -1/2)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên |

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận