Bài 64 trang 146 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 146)

Bài 64 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:

Câu trả lời:

Chúng tôi có: x2+ 2x-15

Ta giải và biện luận bất phương trình (m + 1) x≥3

bởi m


m + 1 = 0⇒m = -1.

ko có giải pháp

m + 1> 0⇒ m> -1.

x≥3 / (m + 1)

m + 1

Chúng tôi xem xét ba trường hợp sau:

Trường hợp 1: m = -1,

ko có giải pháp, vì vậy hệ thống ko có giải pháp

Trường hợp 2: m> -1, hệ có nghiệm nếu và chỉ lúc

3 / (m + 1) 0)

⇒m> 0 (thỏa mãn điều kiện m> -1)

Trường hợp 3: m 3 / (m + 1)> -5⇒3

-5m> 8⇒m

Vậy hệ có nghiệm nếu và chỉ lúc m 0

Xem toàn thể: Giải bài tập Toán 10 tăng lên Người đăng: Trường giainhat.vnThể loại: Giải vở bài tập Toán 10 lớp 10

Hình Ảnh về: Bài 64 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 64 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 64 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 64 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 146)

Bài 64 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:

Câu trả lời:

Chúng tôi có: x2+ 2x-15

Ta giải và biện luận bất phương trình (m + 1) x≥3

bởi m


m + 1 = 0⇒m = -1.

ko có giải pháp

m + 1> 0⇒ m> -1.

x≥3 / (m + 1)

m + 1

Chúng tôi xem xét ba trường hợp sau:

Trường hợp 1: m = -1,

ko có giải pháp, vì vậy hệ thống ko có giải pháp

Trường hợp 2: m> -1, hệ có nghiệm nếu và chỉ lúc

3 / (m + 1) 0)

⇒m> 0 (thỏa mãn điều kiện m> -1)

Trường hợp 3: m 3 / (m + 1)> -5⇒3

-5m> 8⇒m

Vậy hệ có nghiệm nếu và chỉ lúc m 0

Xem toàn thể: Giải bài tập Toán 10 tăng lên Người đăng: Trường giainhat.vnThể loại: Giải vở bài tập Toán 10 lớp 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận