Bài 63 trang 146 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 146)

Bài 63 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm các trị giá của a sao cho với mọi x ta luôn có:

Câu trả lời:

Vì 2x2 – 3x + 3> 0 ∀x ∈ R (vì a = 3> 0; Δ = -15

Nên:


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên |


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 63 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 63 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 63 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 63 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 146)

Bài 63 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm các trị giá của a sao cho với mọi x ta luôn có:

Câu trả lời:

Vì 2x2 - 3x + 3> 0 ∀x ∈ R (vì a = 3> 0; Δ = -15

Nên:


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên |


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận