Bài 62 trang 102 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 62 (trang 102 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải và biện luận hệ phương trình:

một)

b)


Câu trả lời:


a) Theo định lí nghịch đảo Viet, x và y là hai nghiệm của phương trình:

t2 – 4t + m = 0

Ta có Δ ‘= 4 – m. Vì vậy:

– Nếu m> 4 thì ‘– Nếu m = 4 thì A ‘= 0, có một gốc kép tTrước nhất = t

2

= 2, tức là hệ ban sơ có nghiệm (2; 2)– Nếu m 0 thì hệ có hai nghiệm phân biệt: tTrước nhất = 2 – √ (m – 4); t

2

= 2 + (m – 4) Vậy hệ có hai nghiệm(2 – √ (m – 4); 2 + √ (m – 4)); (2 + √ (m – 4); 2 – √ (m – 4)).b) Từ phương trình thứ nhất của hệ ta có: 2y = 3x – 1, thay vào phương trình còn lại ta có: 13x

2

– 6x – 4m + 1 = 0 (**)

Phương trình (**) có Δ '= 4 (13m - 1).

Vì vậy: Giải bài tập Toán 10 tăng lên: Bài 62 trang 102 SGK Đại số 10 tăng lên

Nhìn thấy tất cả:

Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vnThể loại: Văn lớp 10 Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 62 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 62 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 62 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 62 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 62 (trang 102 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải và biện luận hệ phương trình:

một)

b)


Câu trả lời:


a) Theo định lí nghịch đảo Viet, x và y là hai nghiệm của phương trình:

t2 - 4t + m = 0

Ta có Δ '= 4 - m. Vì vậy:

- Nếu m> 4 thì '- Nếu m = 4 thì A '= 0, có một gốc kép tTrước nhất = t

2

= 2, tức là hệ ban sơ có nghiệm (2; 2)- Nếu m 0 thì hệ có hai nghiệm phân biệt: tTrước nhất = 2 - √ (m - 4); t

2

= 2 + (m - 4) Vậy hệ có hai nghiệm(2 - √ (m - 4); 2 + √ (m - 4)); (2 + √ (m - 4); 2 - √ (m - 4)).b) Từ phương trình thứ nhất của hệ ta có: 2y = 3x - 1, thay vào phương trình còn lại ta có: 13x

2

- 6x - 4m + 1 = 0 (**)

Phương trình (**) có Δ '= 4 (13m - 1).

Vì vậy: Giải bài tập Toán 10 tăng lên: Bài 62 trang 102 SGK Đại số 10 tăng lên

Nhìn thấy tất cả:

Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vnThể loại: Văn lớp 10 Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận