Bài 61 trang 102 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 61 (trang 102 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải và biện luận các hệ thức sau:

Câu trả lời:

Ta tính được: D = m2-m-6 = (m-3) (m + 2);

Dx = (m – 4) (m + 2); Dy = m + 2

Từ đó ta có: • Nếu m 3 và m -2


Sau đó, hệ thống có một giải pháp duy nhất:


  • Nếu m = 3 thì hệ vô nghiệm.
  • Nếu m = -2 hệ có vô số nghiệm (x; y)

được tính theo công thức:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 61 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

b) Ta tính được: D = – (a + 3) (a – 7); Dx = -a (a – 7); Dy = -a (a – 7). Từ kết quả đó, chúng ta có:

  • Nếu a -3 và a 7 thì hệ có nghiệm duy nhất

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 61 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

  • Nếu a = -3 thì hệ vô nghiệm.
  • Nếu a = 7 thì hệ có vô số nghiệm (x; y) được tính theo công thức:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 61 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 61 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 61 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 61 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 61 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 61 (trang 102 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải và biện luận các hệ thức sau:

Câu trả lời:

Ta tính được: D = m2-m-6 = (m-3) (m + 2);

Dx = (m - 4) (m + 2); Dy = m + 2

Từ đó ta có: • Nếu m 3 và m -2


Sau đó, hệ thống có một giải pháp duy nhất:


  • Nếu m = 3 thì hệ vô nghiệm.
  • Nếu m = -2 hệ có vô số nghiệm (x; y)

được tính theo công thức:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 61 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

b) Ta tính được: D = - (a + 3) (a - 7); Dx = -a (a - 7); Dy = -a (a - 7). Từ kết quả đó, chúng ta có:

  • Nếu a -3 và a 7 thì hệ có nghiệm duy nhất

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 61 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

  • Nếu a = -3 thì hệ vô nghiệm.
  • Nếu a = 7 thì hệ có vô số nghiệm (x; y) được tính theo công thức:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 61 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận