Bài 60 trang 146 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 146)

Bài 60 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình sau:

Câu trả lời:

a) Tập nghiệm T = (- 3; -2) ∪[-1;1]

b) Tập nghiệm T = (1; 2) ∪ (3; 4) ∪ (5; + ∞)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên |


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 60 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 60 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 60 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 60 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 146)

Bài 60 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình sau:

Câu trả lời:

a) Tập nghiệm T = (- 3; -2) ∪[-1;1]

b) Tập nghiệm T = (1; 2) ∪ (3; 4) ∪ (5; + ∞)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên |


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận