Bài 60 trang 102 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 60 (trang 102 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:


Hệ này có hai nghiệm (-1; -2); (-2; -1)

Từ đó, hệ đã cho có 4 nghiệm (1; 2); (2; 1); (-1; -2) và (-2; -1)


b) Tương tự như lời giải của hệ ở câu a), bằng cách đặt S = x + y, P = xy rồi tìm S và P, sau đó tìm x, y từ S và P. Ta có một hệ với sáu nghiệm sau: (1; -1); (-1; 1); (0; 1 / √2); (0-; -1 / √2); (1 / √2; 0); (-1 / 2; 0)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 60 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 60 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 60 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 60 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 60 (trang 102 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:


Hệ này có hai nghiệm (-1; -2); (-2; -1)

Từ đó, hệ đã cho có 4 nghiệm (1; 2); (2; 1); (-1; -2) và (-2; -1)


b) Tương tự như lời giải của hệ ở câu a), bằng cách đặt S = x + y, P = xy rồi tìm S và P, sau đó tìm x, y từ S và P. Ta có một hệ với sáu nghiệm sau: (1; -1); (-1; 1); (0; 1 / √2); (0-; -1 / √2); (1 / √2; 0); (-1 / 2; 0)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận