Bài 6 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 21: Một hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 6 (trang 97 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Với gia tốc cực đại nào thì dây có thể kéo về phía trước nhưng ko bị đứt?

Câu trả lời:

Xét trong hệ quy chiếu gắn với trái đất, quả cầu chuyển động với gia tốc a →:

Các lực tác dụng lên quả cầu lúc đó gồm: Trọng lực P Lực căng dây T

Vận dụng định luật II Newton ta có:Dự án theo hướng tích cực đã chọn (hình vẽ)

-P + T = ma → T = m. (G + a) Ttối đa

Để dây ko bị đứt, TTtối đa

Lời giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 6 trang 97 SGK Vật Lí 10 nâng cao

tham lam Hoàn toàn ảo: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 6 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 6 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 6 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 21: Một hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 6 (trang 97 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Với gia tốc cực đại nào thì dây có thể kéo về phía trước nhưng ko bị đứt?

Câu trả lời:

Xét trong hệ quy chiếu gắn với trái đất, quả cầu chuyển động với gia tốc a →:

Các lực tác dụng lên quả cầu lúc đó gồm: Trọng lực P Lực căng dây T

Vận dụng định luật II Newton ta có:Dự án theo hướng tích cực đã chọn (hình vẽ)

-P + T = ma → T = m. (G + a) Ttối đa

Để dây ko bị đứt, TTtối đa

Lời giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 6 trang 97 SGK Vật Lí 10 nâng cao

tham lam Hoàn toàn ảo: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận