Bài 6 trang 93 SGK Vật Lý 11

Bài 15: Dòng điện trong chất khí

Bài 6 (trang 93 SGK Vật Lý 11)

Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của:

A. Các êlectron nhưng mà ta đưa vào chất khí.

B. Các ion do ta đưa từ ngoài vào trong chất khí.

C. Các êlectron và ion do ta đưa từ ngoài vào trong chất khí.

D. Các êlectron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc được đưa từ ngoài vào trong chất khí.

Câu trả lời


Đáp án D.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 93 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 6 trang 93 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 6 trang 93 SGK Vật Lý 11

Bài 6 trang 93 SGK Vật Lý 11 -

Bài 15: Dòng điện trong chất khí

Bài 6 (trang 93 SGK Vật Lý 11)

Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của:

A. Các êlectron nhưng mà ta đưa vào chất khí.

B. Các ion do ta đưa từ ngoài vào trong chất khí.

C. Các êlectron và ion do ta đưa từ ngoài vào trong chất khí.

D. Các êlectron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc được đưa từ ngoài vào trong chất khí.

Câu trả lời


Đáp án D.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận