Bài 6 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 6 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Một quả bóng lăn dọc theo một mặt của mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang có chiều cao h = 1,25 m. Lúc ra khỏi mép bàn, nó có rơi xuống sàn tại điểm cách mép bàn L = 1,50 m (theo phương ngang) hay ko? Lấy g = 10 m / s2. Thời kì rơi của viên bi là:

A. 0,35 s

B. 0,125 s

C. 0,5 s

D. 0,25 giây

Câu trả lời


Chọn phương án C.

Chuyển động của quả bóng lúc rời bàn coi như ném ngang với độ cao ban sơ h = 1,25 m và tầm ném xa L = 1,50 m.

Vận dụng công thức 15.8 SGK ta có

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 88 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 6 trang 88 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 6 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 6 trang 88 SGK Vật Lý 10 -

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 6 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Một quả bóng lăn dọc theo một mặt của mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang có chiều cao h = 1,25 m. Lúc ra khỏi mép bàn, nó có rơi xuống sàn tại điểm cách mép bàn L = 1,50 m (theo phương ngang) hay ko? Lấy g = 10 m / s2. Thời kì rơi của viên bi là:

A. 0,35 s

B. 0,125 s

C. 0,5 s

D. 0,25 giây

Câu trả lời


Chọn phương án C.

Chuyển động của quả bóng lúc rời bàn coi như ném ngang với độ cao ban sơ h = 1,25 m và tầm ném xa L = 1,50 m.

Vận dụng công thức 15.8 SGK ta có

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận