Bài 6 trang 83 SGK Vật Lý 10

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 6 (trang 83 SGK Vật Lý 10)

Một vệ tinh nhân tạo xoay quanh Trái đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái đất. Cho R = 6400 km và lấy g = 10 m / s2. Tính vận tốc và chu kỳ quay của vệ tinh.

Câu trả lời

Lực quyến rũ giữa vệ tinh và Trái đất sẽ nhập vai trò là lực hướng tâm.

Chúng ta có:

Lực quyến rũ giữa vệ tinh và Trái đất nhập vai trò là lực hướng tâm, do đó: Fhd = Fht

(Bán kính quỹ đạo tròn của vệ tinh từ vệ tinh tới tâm Trái Đất: R + h)


Một lần nữa có:


(M là khối lượng của trái đất)

Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 6 trang 83 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 83 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 6 trang 83 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 6 trang 83 SGK Vật Lý 10

Bài 6 trang 83 SGK Vật Lý 10 -

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 6 (trang 83 SGK Vật Lý 10)

Một vệ tinh nhân tạo xoay quanh Trái đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái đất. Cho R = 6400 km và lấy g = 10 m / s2. Tính vận tốc và chu kỳ quay của vệ tinh.

Câu trả lời

Lực quyến rũ giữa vệ tinh và Trái đất sẽ nhập vai trò là lực hướng tâm.

Chúng ta có:

Lực quyến rũ giữa vệ tinh và Trái đất nhập vai trò là lực hướng tâm, do đó: Fhd = Fht

(Bán kính quỹ đạo tròn của vệ tinh từ vệ tinh tới tâm Trái Đất: R + h)


Một lần nữa có:


(M là khối lượng của trái đất)

Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 6 trang 83 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận