Bài 6 trang 74 SGK Vật Lý 10

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Bài 6 (trang 74 SGK Vật Lý 10)

Một vật có khối lượng 2,0 N được gắn vào một lò xo thì lò xo bị dãn 10 mm. Treo một vật khác khối lượng chưa biết vào lò xo thì lò xo lại dãn thêm 80 mm.

một. Tính độ cứng của lò xo.

b. Tính khối lượng chưa biết.

Câu trả lời

một. Lúc treo một vật có trọng lượng 2 N vào lò xo thì ở vị trí thăng bằng ta có:

b. Lúc treo một vật có khối lượng P chưa biết thì2 vào lò xo, tại vị trí thăng bằng, lò xo bị dãn 80 mm, ta có:


P2 = Fdh2 = k. | Δl2| = 200.0,08 = 16 (N)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 74 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 6 trang 74 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 6 trang 74 SGK Vật Lý 10

Bài 6 trang 74 SGK Vật Lý 10 -

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Bài 6 (trang 74 SGK Vật Lý 10)

Một vật có khối lượng 2,0 N được gắn vào một lò xo thì lò xo bị dãn 10 mm. Treo một vật khác khối lượng chưa biết vào lò xo thì lò xo lại dãn thêm 80 mm.

một. Tính độ cứng của lò xo.

b. Tính khối lượng chưa biết.

Câu trả lời

một. Lúc treo một vật có trọng lượng 2 N vào lò xo thì ở vị trí thăng bằng ta có:

b. Lúc treo một vật có khối lượng P chưa biết thì2 vào lò xo, tại vị trí thăng bằng, lò xo bị dãn 80 mm, ta có:


P2 = Fdh2 = k. | Δl2| = 200.0,08 = 16 (N)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận