Bài 6 trang 73 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 14: Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Giải bài 6 trang 73 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Cho mạch điện như hình 14.14. Mỗi pin có ℰ = 1,5 V; r = 1 Ω. Điện trở mạch ngoài R = 3,5 Ω. Tìm cường độ dòng điện ở mạch ngoài.

Câu trả lời

Bộ nguồn gồm 7 pin trong đó: (2 pin mắc tiếp nối) mắc song song (2 pin mắc tiếp nối) mắc tiếp nối (3 pin mắc tiếp nối). Chúng ta có:

Suất điện động của bộ nguồn là:

b = 3ℰ + 2ℰ = 5ℰ = 7,5 V


Điện trở trong của bộ nguồn là:

rb = 2r / 2 + 3r = 4.r = 4

Cường độ dòng điện ở mạch ngoài được tính là:


Trả lời: I = 1A

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 14. Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Bài 6 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Bài 6 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Bài 6 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 14: Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Giải bài 6 trang 73 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Cho mạch điện như hình 14.14. Mỗi pin có ℰ = 1,5 V; r = 1 Ω. Điện trở mạch ngoài R = 3,5 Ω. Tìm cường độ dòng điện ở mạch ngoài.

Câu trả lời

Bộ nguồn gồm 7 pin trong đó: (2 pin mắc tiếp nối) mắc song song (2 pin mắc tiếp nối) mắc tiếp nối (3 pin mắc tiếp nối). Chúng ta có:

Suất điện động của bộ nguồn là:

b = 3ℰ + 2ℰ = 5ℰ = 7,5 V


Điện trở trong của bộ nguồn là:

rb = 2r / 2 + 3r = 4.r = 4

Cường độ dòng điện ở mạch ngoài được tính là:


Trả lời: I = 1A

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 14. Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận