Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 3

Bài 6 (trang 70 SGK Đại số 10)

Hai người lao động được phân công để vẽ một bức tường. Sau lúc người thứ nhất làm 7 giờ và người thứ hai làm 4 giờ thì họ đã sơn được 5/9 bức tường. Sau đó, họ làm việc cùng nhau trong 4 giờ nữa và chỉ có 1/18 bức tường là ko sơn. Nếu mỗi người làm riêng thì mỗi người mất bao nhiêu giờ để sơn xong bức tường?

Câu trả lời

Để thời kì người trước hết vẽ xong bức tường tTrước tiên (giờ)

Thời kì người thứ hai vẽ xong bức tường là t2 (giờ)

(Điều kiện: tTrước tiên > 0; t2 > 0)

Trong một giờ:


+ Vì người thứ nhất làm trong 7 giờ và người thứ hai làm trong 4 giờ nên đã sơn được 5/9 bức tường nên ta có phương trình:


+ Sau đó họ cùng làm thêm 4 giờ nữa, tức là người thứ nhất làm trong 7 + 4 = 11 giờ và người thứ hai làm trong 4 + 4 = 8 giờ.

Lúc đó, họ còn 1/18 bức tường chưa sơn, tức là đã sơn được 17/18 bức tường.

Chúng tôi có phương trình

Giải Toán 10: Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Chúng ta có một hệ phương trình

Giải Toán 10: Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Lúc đó hệ phương trình trở thành

Giải Toán 10: Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Giải hệ phương trình trên ta được

Giải Toán 10: Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Vậy nếu mỗi người tự làm thì người thứ nhất vẽ xong bức tường trong 18 giờ, người thứ hai vẽ xong bức tường trong 24 giờ.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 3

Bài 6 (trang 70 SGK Đại số 10)

Hai người lao động được phân công để vẽ một bức tường. Sau lúc người thứ nhất làm 7 giờ và người thứ hai làm 4 giờ thì họ đã sơn được 5/9 bức tường. Sau đó, họ làm việc cùng nhau trong 4 giờ nữa và chỉ có 1/18 bức tường là ko sơn. Nếu mỗi người làm riêng thì mỗi người mất bao nhiêu giờ để sơn xong bức tường?

Câu trả lời

Để thời kì người trước hết vẽ xong bức tường tTrước tiên (giờ)

Thời kì người thứ hai vẽ xong bức tường là t2 (giờ)

(Điều kiện: tTrước tiên > 0; t2 > 0)

Trong một giờ:


+ Vì người thứ nhất làm trong 7 giờ và người thứ hai làm trong 4 giờ nên đã sơn được 5/9 bức tường nên ta có phương trình:


+ Sau đó họ cùng làm thêm 4 giờ nữa, tức là người thứ nhất làm trong 7 + 4 = 11 giờ và người thứ hai làm trong 4 + 4 = 8 giờ.

Lúc đó, họ còn 1/18 bức tường chưa sơn, tức là đã sơn được 17/18 bức tường.

Chúng tôi có phương trình

Giải Toán 10: Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Chúng ta có một hệ phương trình

Giải Toán 10: Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Lúc đó hệ phương trình trở thành

Giải Toán 10: Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Giải hệ phương trình trên ta được

Giải Toán 10: Bài 6 trang 70 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Vậy nếu mỗi người tự làm thì người thứ nhất vẽ xong bức tường trong 18 giờ, người thứ hai vẽ xong bức tường trong 24 giờ.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận