Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 6 (trang 68 SGK Đại số 10)

Một shop bán áo sơ mi nam, quần dài và váy nữ. Ngày đầu bán được 21 áo, 21 quần, 18 váy, doanh thu 5.349.000đ. Ngày thứ hai bán được 16 cái áo, 24 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.600.000đ. Ngày thứ ba bán được 24 cái áo, 15 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.259.000đ. Giá thành từng chiếc áo, từng chiếc, từng chiếc váy là bao nhiêu?

Câu trả lời

Gọi x, y, z (VND) tuần tự là giá của mỗi chiếc áo, quần và váy (0.)

Ngày đầu bán được 21 cái áo, 21 cái quần và 18 cái váy, doanh thu là 5.349.000 đồng nên ta có:

12x + 21y + 18z = 5.349.000

Ngày thứ hai bán được 16 cái áo, 24 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.600.000 đồng nên ta có:


16x + 24y + 12z = 5.600.000

Ngày thứ ba bán được 24 cái áo, 15 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.259.000 đồng nên ta có:

24x + 15y + 12z = 5,259,000

Từ đó ta có hệ phương trình:

Vậy: Giá thành mỗi chiếc áo là: 98.000đ.

Giá thành của mỗi chiếc quần là: 125.000đ.

Giá thành của mỗi chiếc váy là: 86.000đ.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 6 (trang 68 SGK Đại số 10)

Một shop bán áo sơ mi nam, quần dài và váy nữ. Ngày đầu bán được 21 áo, 21 quần, 18 váy, doanh thu 5.349.000đ. Ngày thứ hai bán được 16 cái áo, 24 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.600.000đ. Ngày thứ ba bán được 24 cái áo, 15 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.259.000đ. Giá thành từng chiếc áo, từng chiếc, từng chiếc váy là bao nhiêu?

Câu trả lời

Gọi x, y, z (VND) tuần tự là giá của mỗi chiếc áo, quần và váy (0.)

Ngày đầu bán được 21 cái áo, 21 cái quần và 18 cái váy, doanh thu là 5.349.000 đồng nên ta có:

12x + 21y + 18z = 5.349.000

Ngày thứ hai bán được 16 cái áo, 24 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.600.000 đồng nên ta có:


16x + 24y + 12z = 5.600.000

Ngày thứ ba bán được 24 cái áo, 15 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.259.000 đồng nên ta có:

24x + 15y + 12z = 5,259,000

Từ đó ta có hệ phương trình:

Vậy: Giá thành mỗi chiếc áo là: 98.000đ.

Giá thành của mỗi chiếc quần là: 125.000đ.

Giá thành của mỗi chiếc váy là: 86.000đ.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận