Bài 6 trang 64 SGK Vật Lý 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 6 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Nêu đặc điểm của cặp “lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật.

Câu trả lời

Đặc điểm của cặp “lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật là:

– Lực và phản lực là hai lực trực giao ko thăng bằng.

– Lực và phản lực sẽ luôn xuất hiện (hoặc mất tích) đồng thời.

– Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều, gọi là hai lực đối nhau.


– Lực và phản lực ko bằng nhau vì tác dụng vào 2 vật không giống nhau.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 64 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 6 trang 64 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 6 trang 64 SGK Vật Lý 10

Bài 6 trang 64 SGK Vật Lý 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 6 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Nêu đặc điểm của cặp “lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật.

Câu trả lời

Đặc điểm của cặp "lực và phản lực" trong tương tác giữa hai vật là:

- Lực và phản lực là hai lực trực giao ko thăng bằng.

- Lực và phản lực sẽ luôn xuất hiện (hoặc mất tích) đồng thời.

- Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều, gọi là hai lực đối nhau.


- Lực và phản lực ko bằng nhau vì tác dụng vào 2 vật không giống nhau.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận