Bài 6 trang 54 SGK Vật Lý 11

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 6 (trang 54 SGK Vật Lý 11)

Điện trở bên trong của pin là 0,06 Ω trên vỏ của nó được ghi là 12V. Gắn vào hai cực của nó là một đèn điện ghi 12V – 5W.

a) Chứng tỏ rằng sau đó đèn gần như sáng tầm thường và tính công suất tiêu thụ thực tiễn.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

Câu trả lời

a) Điện trở định mức của nguồn điện trong trường hợp này là RD= UD2= 29,9

Ta có: cường độ dòng điện chạy qua đèn điện là I = / (RD + r) 0,4158 A, gần bằng cường độ dòng điện định mức của đèn điện


Vì vậy đèn gần như tầm thường.

b) Hiệu suất của nguồn điện: H 99,8%

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 54 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 6 trang 54 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 6 trang 54 SGK Vật Lý 11

Bài 6 trang 54 SGK Vật Lý 11 -

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 6 (trang 54 SGK Vật Lý 11)

Điện trở bên trong của pin là 0,06 Ω trên vỏ của nó được ghi là 12V. Gắn vào hai cực của nó là một đèn điện ghi 12V - 5W.

a) Chứng tỏ rằng sau đó đèn gần như sáng tầm thường và tính công suất tiêu thụ thực tiễn.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

Câu trả lời

a) Điện trở định mức của nguồn điện trong trường hợp này là RD= UD2= 29,9

Ta có: cường độ dòng điện chạy qua đèn điện là I = / (RD + r) 0,4158 A, gần bằng cường độ dòng điện định mức của đèn điện


Vì vậy đèn gần như tầm thường.

b) Hiệu suất của nguồn điện: H 99,8%

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận