Bài 6 trang 41 SGK Đại số

Xem lại chương 1

Bài 6 trang 41 SGK Đại số

Phương trình cos x = sin x có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn [-π; π] được:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

Câu trả lời

Hướng dẫn

Đưa phương trình về dạng phương trình cơ bản của hàm tan.

Đáp án A.


Giảng giải:

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 41 SGK Đại số

Video về: Bài 6 trang 41 SGK Đại số

Wiki về Bài 6 trang 41 SGK Đại số

Bài 6 trang 41 SGK Đại số -

Xem lại chương 1

Bài 6 trang 41 SGK Đại số

Phương trình cos x = sin x có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn [-π; π] được:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

Câu trả lời

Hướng dẫn

Đưa phương trình về dạng phương trình cơ bản của hàm tan.

Đáp án A.


Giảng giải:

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận