Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11

Chứng minh rằng các hàm số sau đây có đạo hàm độc lập là x:

Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Tính đạo hàm của hàm số đã cho và rút gọn.

b) Sử dụng các công thức để chuyển đổi tổng thành tích:Giải Toán 11: Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11

Video về: Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11

Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11 -

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11

Chứng minh rằng các hàm số sau đây có đạo hàm độc lập là x:

Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Tính đạo hàm của hàm số đã cho và rút gọn.

b) Sử dụng các công thức để chuyển đổi tổng thành tích:Giải Toán 11: Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 6 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận