Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11

Xem lại chương 4

Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11

Câu trả lời

Hướng dẫn

+) Tính giới hạn lúc x tiến tới 0: Nhận định giới hạn


+) Tính giới hạn lúc x tiến tới vô cùng: Chia cả tử số và mẫu số cho x bậc cao nhất của cả tử số và mẫu số.

Giải Toán 11: Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11


Giải Toán 11: Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

b) Quan tâm hình a) lúc x → + ∞ thì y → + ∞

⇒ Đồ thị của hàm số y = g (x) là hình a

Hình b) lúc x → + ∞ thì y → -1

⇒ Đồ thị của hàm số y = f (x) là hình b

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11

Video về: Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11

Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 4

Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11

Câu trả lời

Hướng dẫn

+) Tính giới hạn lúc x tiến tới 0: Nhận định giới hạn


+) Tính giới hạn lúc x tiến tới vô cùng: Chia cả tử số và mẫu số cho x bậc cao nhất của cả tử số và mẫu số.

Giải Toán 11: Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11


Giải Toán 11: Bài 6 trang 142 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

b) Quan tâm hình a) lúc x → + ∞ thì y → + ∞

⇒ Đồ thị của hàm số y = g (x) là hình a

Hình b) lúc x → + ∞ thì y → -1

⇒ Đồ thị của hàm số y = f (x) là hình b

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 4

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận