Bài 6 trang 118 SGK Vật Lý 10

Bài 22: Động lượng

Bài 6 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Một thước mỏng có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng 2 ngón tay tác dụng một lực vào thước, một lực tác dụng vào 2 điểm A, B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn F.Một = FGỠ BỎ = 1 N (Hình 22.6a)
a) Tính mômen của ngẫu lực.

b) Thanh quay một góc α = 30o. Hai lực luôn có phương ngang và giữ nguyên tại hai điểm A và B (hình 22.6b). Tính mômen của ngẫu lực.

Câu trả lời

a) Mômen của ngẫu lực: M = Fd = F.AB = 1.0.045 = 0.045 (Nm).

b)


Mômen xoắn: M ‘= F.BI với BI = AB.cosα = 4,5.10-2.cos30o = 0,039 (m)


→ M ‘= 1. 0,039 = 0,039 (Nm).

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 118 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 6 trang 118 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 6 trang 118 SGK Vật Lý 10

Bài 6 trang 118 SGK Vật Lý 10 -

Bài 22: Động lượng

Bài 6 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Một thước mỏng có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng 2 ngón tay tác dụng một lực vào thước, một lực tác dụng vào 2 điểm A, B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn F.Một = FGỠ BỎ = 1 N (Hình 22.6a)
a) Tính mômen của ngẫu lực.

b) Thanh quay một góc α = 30o. Hai lực luôn có phương ngang và giữ nguyên tại hai điểm A và B (hình 22.6b). Tính mômen của ngẫu lực.

Câu trả lời

a) Mômen của ngẫu lực: M = Fd = F.AB = 1.0.045 = 0.045 (Nm).

b)


Mômen xoắn: M '= F.BI với BI = AB.cosα = 4,5.10-2.cos30o = 0,039 (m)


→ M '= 1. 0,039 = 0,039 (Nm).

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 5 trang 79 sgk Vật lý 10 nâng cao

Viết một bình luận