Bài 6 trang 115 SGK Vật Lý 10

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của một vật cứng. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Bài 6 (trang 115 SGK Vật Lý 10)

Một vật khối lượng m = 4,0kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của lực F do phương của chuyển động một góc α = 30.o (Hình 21.6). Hệ số ma sát trượt giữa khối và sàn là μt = 0,30. Tính độ lớn của lực để:

a) Vật đang chuyển động với gia tốc 1,25 m / s2.

b) Vật đang chuyển động trên một đường thẳng. Lấy g = 10 m / s2.

Câu trả lời

Con số lực lượng:

a) Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. Chọn hệ trục Ox theo phương chuyển động, Oy vuông góc với phương chuyển động.


Vận dụng định luật II Newton ta có:


Chiếu quan hệ vectơ lên ​​trục x ta được:

Fcosα – Fbệnh đa xơ cứng = ghost (1)

Chiếu quan hệ vectơ lên ​​trục Oy, ta được:

Fsinα – P + N = 0 N = P – Fsinα (2)

Mặt khác, Fbệnh đa xơ cứng = μtN = μt(P – Fsinα) (3)

Từ (1) và (2) (3) nó như sau:

Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 6 trang 115 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

b) Cho vật chuyển động trên đường thẳng (a = 0) ta có:

Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 6 trang 115 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

⇔ Fcosα – μt(P – Fsinα) ⇒ F = 12 (N)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 115 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 6 trang 115 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 6 trang 115 SGK Vật Lý 10

Bài 6 trang 115 SGK Vật Lý 10 -

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của một vật cứng. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Bài 6 (trang 115 SGK Vật Lý 10)

Một vật khối lượng m = 4,0kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của lực F do phương của chuyển động một góc α = 30.o (Hình 21.6). Hệ số ma sát trượt giữa khối và sàn là μt = 0,30. Tính độ lớn của lực để:

a) Vật đang chuyển động với gia tốc 1,25 m / s2.

b) Vật đang chuyển động trên một đường thẳng. Lấy g = 10 m / s2.

Câu trả lời

Con số lực lượng:

a) Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. Chọn hệ trục Ox theo phương chuyển động, Oy vuông góc với phương chuyển động.


Vận dụng định luật II Newton ta có:


Chiếu quan hệ vectơ lên ​​trục x ta được:

Fcosα - Fbệnh đa xơ cứng = ghost (1)

Chiếu quan hệ vectơ lên ​​trục Oy, ta được:

Fsinα - P + N = 0 N = P - Fsinα (2)

Mặt khác, Fbệnh đa xơ cứng = μtN = μt(P - Fsinα) (3)

Từ (1) và (2) (3) nó như sau:

Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 6 trang 115 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

b) Cho vật chuyển động trên đường thẳng (a = 0) ta có:

Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 6 trang 115 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

⇔ Fcosα - μt(P - Fsinα) ⇒ F = 12 (N)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận