Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12

Bài 2: Tích phân

Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12:

Tính toán bằng hai phương pháp:

a) Đổi biến u = 1 – x;

b) Tính tích phân theo bộ phận.

Câu trả lời:

a) Đặt u = 1 – x;

du = -dx


Thay đổi biến:


Theo công thức phần tích phân:

Giải Toán 12: Bài 6 trang 113 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12

Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12 -

Bài 2: Tích phân

Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12:

Tính toán bằng hai phương pháp:

a) Đổi biến u = 1 - x;

b) Tính tích phân theo bộ phận.

Câu trả lời:

a) Đặt u = 1 - x;

du = -dx


Thay đổi biến:


Theo công thức phần tích phân:

Giải Toán 12: Bài 6 trang 113 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận