Bài 6 trang 104 SGK Đại số 11

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 6 trang 104 SGK Đại số 11

Đối với hình vuông CTrước nhất có cạnh là 4. Mỗi cạnh của hình vuông được phân thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để được hình vuông CTrước nhất (hình bên). Từ hình vuông C2 tiếp tục như trên để được hình vuông C3 Tiếp tục quá trình trên, chúng ta thu được dãy các ô vuông CTrước nhất,2,3…,CN

Gọi an là độ dài cạnh của hình vuông CN. Chứng minh dãy số (aN) là một cấp số nhân.

Câu trả lời

Cạnh của hình vuông CTrước nhất là mộtTrước nhất = 4 (giả thiết)

Giả sử cạnh của hình vuông thứ n làN.


Theo định lý Pitago: Cạnh của hình vuông thứ n + 1 là:


(mộtN) là một số mũ vớiTrước nhất = 4 và bội số Giải Toán 11: Bài 6 trang 104 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Cấp số nhân

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 104 SGK Đại số 11

Video về: Bài 6 trang 104 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 6 trang 104 SGK Đại số 11

Bài 6 trang 104 SGK Đại số 11 -

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 6 trang 104 SGK Đại số 11

Đối với hình vuông CTrước nhất có cạnh là 4. Mỗi cạnh của hình vuông được phân thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để được hình vuông CTrước nhất (hình bên). Từ hình vuông C2 tiếp tục như trên để được hình vuông C3 Tiếp tục quá trình trên, chúng ta thu được dãy các ô vuông CTrước nhất,2,3…,CN

Gọi an là độ dài cạnh của hình vuông CN. Chứng minh dãy số (aN) là một cấp số nhân.

Câu trả lời

Cạnh của hình vuông CTrước nhất là mộtTrước nhất = 4 (giả thiết)

Giả sử cạnh của hình vuông thứ n làN.


Theo định lý Pitago: Cạnh của hình vuông thứ n + 1 là:


(mộtN) là một số mũ vớiTrước nhất = 4 và bội số Giải Toán 11: Bài 6 trang 104 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Cấp số nhân

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận