Bài 59 trang 146 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 146)

Bài 59 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm m để bất đẳng thức sau:

(m-1) x2 -2 (m + 1) x + 3 (m-2)> 0 nghiệm đúng x∈R

Câu trả lời:

Nghiệm thực của phương trình là ∀x∈R nếu và chỉ lúc:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên |

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 59 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 59 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 59 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 59 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 146)

Bài 59 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm m để bất đẳng thức sau:

(m-1) x2 -2 (m + 1) x + 3 (m-2)> 0 nghiệm đúng x∈R

Câu trả lời:

Nghiệm thực của phương trình là ∀x∈R nếu và chỉ lúc:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên |

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận