Bài 58 trang 146 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 146)

Bài 58 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng các phương trình sau ko có nghiệm với trị giá nào của m.

cây rìu2-2 (m + 1) x + 2m2+ m + 3 = 0

b) (m2+1) x2+2 (m + 2) x + 6 = 0

Câu trả lời:

a) Phương trình đã cho có:

‘= (m + 1)2– (2 m2+ m + 3) = – m2+ m-2


(do trinomial-m2+ m-2 có

(dpcm)

b) Phương trình đã cho có:

Δ ‘= (m + 2)2-6 (m2+1) = – 5m2+ 4m-2

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 58 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 58 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 58 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 58 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 146)

Bài 58 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng các phương trình sau ko có nghiệm với trị giá nào của m.

cây rìu2-2 (m + 1) x + 2m2+ m + 3 = 0

b) (m2+1) x2+2 (m + 2) x + 6 = 0

Câu trả lời:

a) Phương trình đã cho có:

'= (m + 1)2- (2 m2+ m + 3) = - m2+ m-2


(do trinomial-m2+ m-2 có

(dpcm)

b) Phương trình đã cho có:

Δ '= (m + 2)2-6 (m2+1) = - 5m2+ 4m-2

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận