Bài 58 trang 102 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 58 (trang 102 SGK Đại số 10 tăng lên)

Với trị giá nào của a thì hai phương trình sau có nghiệm chung:

x2 + x + a = 0 và x2 + ax + 1 = 0

Câu trả lời:

Nếu hai phương trình có nghiệm chung xo sau đó xảy ra:

xo2 + xo + a = xo2 + rìuo + 1 => (xo – 1) (1 – a) = 0

xo = 1 hoặc a = 1

  • Nếu xo= 1 thì vì xo2+ xo + a = 0 nên a = -2.

Vì vậy, nếu hai phương trình có nghiệm chung thì a = -1 hoặc a = 1.

Trái lại, nếu a = -2 thì hai phương trình có nghiệm chung là x = 1. Nếu a = -1 thì hai phương trình ko có nghiệm nên ko có nghiệm chung.

Vậy a = -2 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 58 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 58 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 58 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 58 trang 102 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 58 (trang 102 SGK Đại số 10 tăng lên)

Với trị giá nào của a thì hai phương trình sau có nghiệm chung:

x2 + x + a = 0 và x2 + ax + 1 = 0

Câu trả lời:

Nếu hai phương trình có nghiệm chung xo sau đó xảy ra:

xo2 + xo + a = xo2 + rìuo + 1 => (xo - 1) (1 - a) = 0

xo = 1 hoặc a = 1

  • Nếu xo= 1 thì vì xo2+ xo + a = 0 nên a = -2.

Vì vậy, nếu hai phương trình có nghiệm chung thì a = -1 hoặc a = 1.

Trái lại, nếu a = -2 thì hai phương trình có nghiệm chung là x = 1. Nếu a = -1 thì hai phương trình ko có nghiệm nên ko có nghiệm chung.

Vậy a = -2 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận