Bài 57 trang 146 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 146)

Bài 57 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm các trị giá của m để các phương trình sau có nghiệm:

x2+ (m-2) x-2m + 3 = 0

Câu trả lời:

Phương trình có nghiệm nếu và chỉ lúc:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên |

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 57 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 57 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 57 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 57 trang 146 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 146)

Bài 57 (trang 146 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm các trị giá của m để các phương trình sau có nghiệm:

x2+ (m-2) x-2m + 3 = 0

Câu trả lời:

Phương trình có nghiệm nếu và chỉ lúc:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên |

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận