Bài 57 trang 101 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 57 (trang 101 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho phương trình (m – l) x2 + 2x – 1 = 0

a) Giải và biện luận các phương trình.

b) Tìm các trị giá của m để phương trình có hai nghiệm cùng dấu.

c) Tìm các trị giá của m sao cho tổng bình phương hai nghiệm của nó là 1.

Câu trả lời:

a) Trường hợp 1: m = 1 thì phương trình có nghiệm x = 1/2


Trường hợp 2: m ≠ 1, Δ ‘= 1 + m – 1 = m.

  • Nếu m
  • Nếu m = 0 thì phương trình có nghiệm kép x = 1.
  • Nếu 0

Kết luận: m = 0 thì phương trình có nghiệm x = 1

m = 1 thì phương trình có nghiệm x = 1/2

m

m 1, x2 ở trên

b) Phương trình có hai nghiệm trái dấu -1 / (m – 1)

m – 1> 0 m> 1

c) Điều kiện để phương trình có hai nghiệm là: 0 1, x2. Theo định lý Viet ta có:

xTrước tiên + x2 = -2 / (m – 1); xTrước tiên.x2 = -1 / (m – 1)

Vì vậy: xTrước tiên2 + x22 = 1 (xTrước tiên + x2)2 – 2xTrước tiênx2 = 1


Giải phương trình này ta được m = 2 – √5; m = 2 + 5

Do 0. tình trạng

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 57 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 57 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 57 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 57 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 57 (trang 101 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho phương trình (m - l) x2 + 2x - 1 = 0

a) Giải và biện luận các phương trình.

b) Tìm các trị giá của m để phương trình có hai nghiệm cùng dấu.

c) Tìm các trị giá của m sao cho tổng bình phương hai nghiệm của nó là 1.

Câu trả lời:

a) Trường hợp 1: m = 1 thì phương trình có nghiệm x = 1/2


Trường hợp 2: m ≠ 1, Δ '= 1 + m - 1 = m.

  • Nếu m
  • Nếu m = 0 thì phương trình có nghiệm kép x = 1.
  • Nếu 0

Kết luận: m = 0 thì phương trình có nghiệm x = 1

m = 1 thì phương trình có nghiệm x = 1/2

m

m 1, x2 ở trên

b) Phương trình có hai nghiệm trái dấu -1 / (m - 1)

m - 1> 0 m> 1

c) Điều kiện để phương trình có hai nghiệm là: 0 1, x2. Theo định lý Viet ta có:

xTrước tiên + x2 = -2 / (m - 1); xTrước tiên.x2 = -1 / (m - 1)

Vì vậy: xTrước tiên2 + x22 = 1 (xTrước tiên + x2)2 - 2xTrước tiênx2 = 1


Giải phương trình này ta được m = 2 - √5; m = 2 + 5

Do 0. tình trạng

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Viết một bình luận