Bài 55 trang 101 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 55 (trang 101 SGK Đại số 10 tăng lên)

Lập phương trình p (x + 1) – 2x = p2 + p – 4. Tìm các trị giá của p để:

a) Phương trình nhận 1 là một nghiệm;

b) Phương trình có một nghiệm;

c) Phương trình vô nghiệm.

Câu trả lời:

Đưa phương trình về dạng tương đương: x (p – 2) = p2 – 4


a) Phương trình nhận 1 là một nghiệm

⇔p-2 = p2-4 p2-p-2 = 0 ⇔ p = -1 hoặc p = 2.

b) Phương trình có nghiệm p – 2 0 hoặc p – 2 = 0 và p2– 4 = 0

⇔ p ≠ 2 hoặc p = 2 ⇔ p phụ thuộc vào R.

c) Từ câu b) suy ra ko có p để phương trình vô nghiệm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 55 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 55 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 55 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 55 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 55 (trang 101 SGK Đại số 10 tăng lên)

Lập phương trình p (x + 1) - 2x = p2 + p - 4. Tìm các trị giá của p để:

a) Phương trình nhận 1 là một nghiệm;

b) Phương trình có một nghiệm;

c) Phương trình vô nghiệm.

Câu trả lời:

Đưa phương trình về dạng tương đương: x (p - 2) = p2 - 4


a) Phương trình nhận 1 là một nghiệm

⇔p-2 = p2-4 p2-p-2 = 0 ⇔ p = -1 hoặc p = 2.

b) Phương trình có nghiệm p - 2 0 hoặc p - 2 = 0 và p2- 4 = 0

⇔ p ≠ 2 hoặc p = 2 ⇔ p phụ thuộc vào R.

c) Từ câu b) suy ra ko có p để phương trình vô nghiệm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận