Bài 54 trang 145 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 7: Bất đẳng thức bậc hai

Bài 54 (trang 145 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình sau:

Câu trả lời:

a) Tập nghiệm T = (- ∞; 1) ∪ (2; 4) ∪ (7; + ∞)

b) Tập nghiệm T = (- ∞; -2) ∪ (1; 3) ∪ (5; + ∞)

c) Tập nghiệm T =[-6;1/2](5; + ∞)

d) Tập nghiệm T =[-√3;√3]


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 54 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 54 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 54 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 54 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 7: Bất đẳng thức bậc hai

Bài 54 (trang 145 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình sau:

Câu trả lời:

a) Tập nghiệm T = (- ∞; 1) ∪ (2; 4) ∪ (7; + ∞)

b) Tập nghiệm T = (- ∞; -2) ∪ (1; 3) ∪ (5; + ∞)

c) Tập nghiệm T =[-6;1/2](5; + ∞)

d) Tập nghiệm T =[-√3;√3]


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận