Bài 53 trang 145 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 7: Bất đẳng thức bậc hai

Bài 53 (trang 145 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình

a) -5x2+ 4x + 12

b) 16x2+ 40x +25

c) 3x2– 4x + 4 0

d) x2– x – 6 0

Câu trả lời:


a) Tập nghiệm T = (- ∞; -6/5) ∪ (2; + ∞)

b) Bất phương trình ko có nghiệm vì 0

c) Tập nghiệm là R vì 3x2-4x + 4 có 0

d) Tập nghiệm T =[-2;3]

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 53 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 53 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 53 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 53 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 7: Bất đẳng thức bậc hai

Bài 53 (trang 145 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình

a) -5x2+ 4x + 12

b) 16x2+ 40x +25

c) 3x2- 4x + 4 0

d) x2- x - 6 0

Câu trả lời:


a) Tập nghiệm T = (- ∞; -6/5) ∪ (2; + ∞)

b) Bất phương trình ko có nghiệm vì' 0

c) Tập nghiệm là R vì 3x2-4x + 4 có' 0

d) Tập nghiệm T =[-2;3]

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận