Bài 52 trang 32 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Bài 52 (trang 32 SGK Đại số 10 tăng lên)

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu các định lý sau:

a) Nếu hai tam giác đồng dạng thì các trung tuyến tương ứng của chúng bằng nhau.

b) Nếu tứ giác là hình thoi thì nó có hai đường thẳng vuông góc.

Câu trả lời:

a) Điều kiện cần để hai tam giác đồng dạng là các trung tuyến tương ứng của chúng bằng nhau.

b) Điều kiện cần để tứ giác là hình thoi là tứ giác đó có hai đường chéo vuông góc.


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 52 trang 32 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 52 trang 32 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 52 trang 32 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 52 trang 32 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Bài 52 (trang 32 SGK Đại số 10 tăng lên)

Sử dụng thuật ngữ "điều kiện cần" để phát biểu các định lý sau:

a) Nếu hai tam giác đồng dạng thì các trung tuyến tương ứng của chúng bằng nhau.

b) Nếu tứ giác là hình thoi thì nó có hai đường thẳng vuông góc.

Câu trả lời:

a) Điều kiện cần để hai tam giác đồng dạng là các trung tuyến tương ứng của chúng bằng nhau.

b) Điều kiện cần để tứ giác là hình thoi là tứ giác đó có hai đường chéo vuông góc.


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận