Bài 51 trang 31 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Bài 51 (trang 31 SGK Đại số 10 tăng lên)

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu các định lý sau:

a) Nếu tứ giác MNPQ là hình vuông thì hai đường chéo MP và NQ là đồng dạng

b) Trong một mặt phẳng, nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song.

c) Nếu hai tam giác đồng dạng thì chúng có diện tích bằng nhau.

Câu trả lời:

a) Điều kiện đủ để tứ giác MNPQ có hai đường chéo MP và NQ bằng nhau là tứ giác MNPQ là hình vuông.


b) Điều kiện đủ để hai đường thẳng trong mặt phẳng song song là chúng phải là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba trong mặt phẳng đó.

c) Điều kiện đủ để hai tam giác có diện tích bằng nhau là hai tam giác đó đồng dạng.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 51 trang 31 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 51 trang 31 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 51 trang 31 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 51 trang 31 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Bài 51 (trang 31 SGK Đại số 10 tăng lên)

Sử dụng thuật ngữ "điều kiện đủ" để phát biểu các định lý sau:

a) Nếu tứ giác MNPQ là hình vuông thì hai đường chéo MP và NQ là đồng dạng

b) Trong một mặt phẳng, nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song.

c) Nếu hai tam giác đồng dạng thì chúng có diện tích bằng nhau.

Câu trả lời:

a) Điều kiện đủ để tứ giác MNPQ có hai đường chéo MP và NQ bằng nhau là tứ giác MNPQ là hình vuông.


b) Điều kiện đủ để hai đường thẳng trong mặt phẳng song song là chúng phải là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba trong mặt phẳng đó.

c) Điều kiện đủ để hai tam giác có diện tích bằng nhau là hai tam giác đó đồng dạng.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận