Bài 51 trang 101 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 51 (trang 101 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giả sử 3 phương trình f (x) .g (x) = 0, f (x) = 0 và g (x) = 0 (cùng tập xác định) có tập nghiệm tuần tự là T, T.Trước nhất và T2. Chọn câu đúng trong số hai câu sau:

a) T = TTrước nhấtT2;

b) T = TTrước nhấtT2.

Câu trả lời:

Kết luận đúng là (b) T = TTrước nhất T2.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 51 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 51 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 51 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 51 trang 101 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Bài 51 (trang 101 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giả sử 3 phương trình f (x) .g (x) = 0, f (x) = 0 và g (x) = 0 (cùng tập xác định) có tập nghiệm tuần tự là T, T.Trước nhất và T2. Chọn câu đúng trong số hai câu sau:

a) T = TTrước nhấtT2;

b) T = TTrước nhấtT2.

Câu trả lời:

Kết luận đúng là (b) T = TTrước nhất T2.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận