Bài 50 trang 31 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Bài 50 (trang 31 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chọn câu trả lời đúng trong số các tùy chọn được đưa ra dưới đây. Cho mệnh đề “∀x ∈ R, x2 > 0 ″. Phủ định của mệnh đề trên là:

(A) x R, x2

(B) x R, x2

(C) x ∈ R, x2 > 0;

(D) x ∈ R, x2

Câu trả lời:


Phủ định của “∀ x ∈ R, x2 > 0 ”là“ ∃x ∈ R, x2

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 50 trang 31 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 50 trang 31 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 50 trang 31 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 50 trang 31 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Bài 50 (trang 31 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chọn câu trả lời đúng trong số các tùy chọn được đưa ra dưới đây. Cho mệnh đề “∀x ∈ R, x2 > 0 ″. Phủ định của mệnh đề trên là:

(A) x R, x2

(B) x R, x2

(C) x ∈ R, x2 > 0;

(D) x ∈ R, x2

Câu trả lời:


Phủ định của “∀ x ∈ R, x2 > 0 ”là“ ∃x ∈ R, x2

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận